Вчора, 16:30

На підставі рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 26.05.2020 р. №132   «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Горішньоплавнівського міського територіального   центру соціального обслуговування (надання  соціальних послуг) «Калина»»  Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області оголошує 

конкурс на зайняття вакантної посади директора Горішньоплавнівського міського територіального   центру соціального обслуговування (надання  соціальних послуг) «Калина»  (далі – Установа).

Скорочене найменування Установи:  Горішньоплавнівський міський ТЦСО «Калина»

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: провулок Молодіжний, буд 6, м. Горішні Плавні, Полтавська область.

Основні напрями діяльності Установи:  

надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і  потребують  сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування.

Умови оплати праці директора Горішньоплавнівського міського територіального   центру соціального обслуговування (надання  соціальних послуг) «Калина»

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, директору Установи нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального  захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», у межах фонду оплати праці Установи з урахуванням надбавки за вислугу років (у разі її наявності) та затвердженого штатного розпису.

Встановлення розміру премій та надбавок директору Установи здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Дата приймання документів для участі у конкурсі: 15 календарних днів з дати оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: каб. 18 (головний спеціаліст з кадрових питань управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області),  вул.  Миру,  буд.29, м. Горішні Плавні, Полтавська область.

E-mail: soc@hp-uszn.gov.ua 

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

– заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною удодатку до оголошення про проведення конкурсу;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– довідку про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку надавача соціальних послуг комунального сектору.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Головний спеціаліст з кадрових питань управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області приймає документи за описом, копію якого надає претенденту.

Строк приймання заяв не може перевищувати 15 календарних днів з дати оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

За достовірність інформації, викладеної в поданих документах, відповідає претендент особисто.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

– неподання ним повного пакета документів;

– його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

– наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

– вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань   («Управління та адміністрування», «Соціальна робота»);

– стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.


Дата проведення конкурсу: 24.06.2020 року.

Місце проведення конкурсу: мала зала виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

Анпілогова Людмила Олександрівна – головний спеціаліст з кадрових питань управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Документи приймаються за адресою: кабінет 18, вул. Миру, 29, м. Горішні Плавні Полтавської області з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00), крім вихідних. 

Номери телефонів та адреса електронної пошти для довідок:

(05348) 4 45 98; (05348) 4 45 79

E-mail: soc@hp-uszn.gov.ua


1. Додаток до оголошення   про проведення конкурсу

2. Перелік запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України